top of page

איזה כיף שאת מעוניינת להרשם לחוג, או כמו שאני אוהבת לקרוא לו.

תפירה קפה וחברות טובות.

כשאת מגיעה, הכל יעמוד לרשותך. ממכונות תפירה חוטים וסרגלים, ועד גזרות, ספרים ומלא חידושים!

נשאר רק לבחור יום ולעבור לתשלום...

איזה כיף שאת מעוניינת להרשם לחוג שלי!

נשאר רק לבחור יום ולעבור לתשלום...

נא למלא את הפרטים

לאיזה יום תרצי להירשם?

החוג נערך במתכונת של פעם בשבוע, כל מפגש שעתיים

החוג הוא חוג חודשי והתשלום - 397שקלים בלבד.

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי חודש בחודשו ואינו תופס מסגרת אשראי.

לביטול הרישום, יש להודיע כשבועיים מראש.

bottom of page